Monday, December 11, 2017
 

Latest Debt News

Ottoman Public Debt Administration, Istanbul
debt
Image by SALTOnline
www.archives.saltresearch.org/R/-?func=dbin-jump-full&amp…

Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını yönetmek amacıyla 1881’de kurulan Düyûn-ı Umûmiye İdaresi ilk olarak İstanbul, Bahçekapı’da bulunan Köprülü Han’da faaliyet gösterdi. Bir süre sonra hanın kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle kurum, mimar Alexandre Vallaury’ye Cağaloğlu’nda yaptırılan görkemli bir binaya taşındı. Dönemin mimarlık eğilimlerine uygun olarak Birinci Ulusal Mimarlık üslubunda tasarlanan bina, Düyûn-ı Umûmiye’nin yetkilerinin kaldırılması üzerine bir dönem boş kaldı. 1933’te Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle İstanbul Lisesi’nin kullanımına verildi. İstanbul Lisesi hâlen aynı binada eğitim-öğretime devam etmektedir.

SALT Araştırma, Fotoğraf Arşivi

 

Tags: , ,

 
About Simple Magazine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Learn more »
Help & Support

Quam velit dapibus quam, ornare suscipit tortor nisl ut tellus.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Get in touch

Phone: +46 7152 5412
Email: info@simplemagazine.com

Online contact form »